دکتر شهرام
ساعات و روزهای حضور

دکتر شهرام آگاه

تخصص : فوق تخصص گوارش

- فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی 
- دارای مدرک فلوشیپ در رشته آندوسونوگرافی
- مدرک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۷۷
- عضویت در هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- تالیف کتاب بیماریهای کبد به زبان ساده 
- تالیف کتاب بیماریهای گوارشی به زبان ساده