دکتر علی
ساعات و روزهای حضور

دکتر علی ایزدی

تخصص : فوق تخصص چشم

متخصص وفلوشیپ گلوکوم