دکتر بنفشه
ساعات و روزهای حضور

دکتر بنفشه ایمانی

تخصص : متخصص اورولوژی

- بورد تخصصی جراحی ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

- متخصص اورولوژی زنان درمانهای جراحی و غیر جراحی  و بی اختیاری ادراری
- مدرک لاپاراسکوپی پایه و لاپاراسکوپی پیشرفته از دانشگاه علوم پزشکی تهران 
- متخصص تشخیص و درمان سنگ های کلیه 

- مدرک MBA دانشگاه کار آفرینی از دانشگاه تهران