دکتر بنفشه
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۳ الی ۱۴:۳۰

دکتر بنفشه ایمانی

تخصص : متخصص اورولوژی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری