دکتر زهره
ساعات و روزهای حضور

دکتر زهره خوشبخت

تخصص : متخصص زنان و زایمان

- فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال 1371

- فارغ التحصیل تخصص زنان و زایمان  سال 1377 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد وابسته به دانشگاه آزاد

- انجام اعمال جراحی در بیمارستان --- و مطب کوثر

- فعالیت پزشکی آزاد در تهران از سال 1381