دکتر الهام
ساعات و روزهای حضور

دکتر الهام رحمانی خواه

تخصص : متخصص چشم

- فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

- رتبه ششم بورد تخصصی چشم سال 1391

- 8 سال سابقه جراحی آب مروارید و ناخنک و مجرای اشکی و لازک

- گزارش یک مورد رتینوبلاستوم در خانم بالغ