رویا
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۴ الی ۱۶
  • سه شنبه
    ۱۴ الی ۱۵:۳۰
  • چهارشنبه
    ۱۴ الی ۱۶

رویا رحیمی

تخصص : شنوایی سنجی

شنوایی سنجی