رویا
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۴ الی ۱۶
  • چهارشنبه
    ۱۴ الی ۱۶
  • پنجشنبه
    ۱۱ الی ۱۳

رویا رحیمی

تخصص : شنوایی سنجی

شنوایی سنجی