رویا
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۳ الی ۱۵
  • چهارشنبه
    ۱۳ الی ۱۵

رویا رحیمی

تخصص : شنوایی سنجی

شنوایی سنجی