دکتر محمد
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۰ الی ۱۲

دکتر محمد رنجبری

تخصص : متخصص اورولوژی

- فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- فارغ التحصیل بورد تخصصی اورولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

- حضور در بیمارستان پیامبران از 1385 تا 1397

- فعال در بیمارستان های عرفان و نیایش

- نویسنده کتاب مبانی اورولوژی و همچنین نویسنده مقالات متعدد تخصصی در  اورولوژی