دکتر محمود
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۷ الی ۱۹
  • دوشنبه
    ۱۷ الی ۱۹
  • چهارشنبه
    ۱۷ الی ۱۹

دکتر محمود زارع آبادی

تخصص : متخصص عفونی

- متخصص بیماری های عفونی  

- فارغ التحصیل ۱۳۸۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- فعالیت در بیمارستان هاجر