دکتر محمود
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۷ الی ۱۹
  • چهارشنبه
    ۱۷ الی ۱۹

دکتر محمود زارع

تخصص : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

.