دکتر ندا
ساعات و روزهای حضور

دکتر ندا زرین نژاد

تخصص : متخصص نورولوژی

- پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
- تخصص دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی 
- شاغل از  سال ۹۶ در بیمارستان ابن سینا 

خدمات قابل ارانه :

- نوار مغز EEG
- نوار عصب عضله EMG
- متخصص در تشخیص و درمان سکته های مغزی 
- بیماری پارکینسون 
- تشنج 
- دیسک کمر 
- کمر درد 
- اختلال حافظه