دکتر حمیده
ساعات و روزهای حضور
  • چهارشنبه
    ۱۸:۳۰ الی ۲۰

دکتر حمیده شنازندی

تخصص : فوق تخصص چشم