دکتر محمود
ساعات و روزهای حضور

دکتر محمود عباس زاده

تخصص : متخصص مغز و اعصاب

جراح مغز واعصاب ستون فقرات ودیسک