خانم دکتر
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۹ الی ۱۳
  • سه شنبه
    ۱۵ الی ۲۰
  • چهارشنبه
    ۹ الی ۱۳

خانم دکتر علیزاده شالچی

تخصص : جراح دندانپزشک

دندانپزشک عمومی