دکتر منوچهر
ساعات و روزهای حضور

دکتر منوچهر غزاله

تخصص : متخصص ارتوپدی

- فارغ التحصیل دکترای تخصصی جراحی ارتوپدی از دانشگاه شهید بهشتی

- عضو انجمن ارتوپدی آمریکا

- عضو انجمن ارتوپدی ایران

- عضو نظام پزشکی استرالیا

- سابقه 23 سال طبابت در بیمارستان های متعدد

- مدیریت و ریاست مراکز درمانی متعدد و مسئول فنی اورژانش بیمارستان

- عضو کمیته های متعدد بیمارستانی