دکتر فرید
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۰ الی ۱۲

دکتر فرید فتاحی

تخصص : فوق تخصص غدد

- متخصص داخلی از دانشگاه شهید بهشتی

- فوق تخصص غدد از دانشگاه شهید بهشتی

- استادیار سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران

- حضور در بیمارستان های فیروزگر ، هفت تیر و حضرت رسول (ص) و ابوریحان

- حضور در انستیتو غدد

- سابقه 10 سال کار در بیمارستان میلاد