دکتر احمد رضا
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۵ الی ۱۷
  • چهارشنبه
    ۱۰:۳۰ الی ۱۲

دکتر احمد رضا مدیر

تخصص : فلوشیپ حنجره

- فلوشیپ حنجره