دکتر خسرو
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  • سه شنبه
    ۱۶ الی ۱۷

دکتر خسرو مقتدر

تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

.