دکتر فتح الله
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۶ الی ۱۹
  • سه شنبه
    ۱۶ الی ۱۹
  • پنجشنبه
    ۹ الی ۱۲

دکتر فتح الله مقدسی

تخصص : متخصص داخلی - گوارش