دکتر فائزه
ساعات و روزهای حضور
  • پنجشنبه
    ۹ الی ۲۰

دکتر فائزه ملکی

تخصص : جراح دندانپزشک

.