دکتر کوروش
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۵ الی ۱۶

دکتر کوروش منصوری

تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی

.