دکتر
ساعات و روزهای حضور
  • پنجشنبه
    ۱۰:۳۰ الی ۱۲

دکتر منظری توکلی

تخصص : متخصص اورولوژی

.