دکتر قاضی
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۵ الی ۱۶
  • سه شنبه
    ۱۵ الی ۱۶

دکتر قاضی میر سعید

تخصص : متخصص ارتوپدی

.