دکتر حمید رضا
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    با پذیرش هماهنگ فرمائید.

دکتر حمید رضا نجاری

تخصص : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

.