دکتر اعظم
ساعات و روزهای حضور
  • چهارشنبه
    ۱۴ الی ۱۵

دکتر اعظم کاشفی زاده

تخصص : متخصص مغز و اعصاب

.