کلینیک تخصصی ارتوپدی

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
متخصص ارتوپدی
دکتر ناصر افسری
دکتر ناصر افسری
دکتر رضا شفیع پور
دکتر رضا شفیع پور
دکتر منوچهر غزاله
دکتر منوچهر غزاله
دکتر قاضی میر سعید
دکتر قاضی میر سعید
دکتر امیر فرخ کلهر
دکتر امیر فرخ کلهر

خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

1- تزریق داخل مفصل 

2- گچ گیری شکستگی

3- بازکردن گچ