کلینیک تخصصی چشم و فوق تخصصی قرنیه و شبکیه

تخصص های فعال در این کلینیک

تخصص های فعال در این کلینیک
فوق تخصص چشم
دکتر علی ایزدی
دکتر علی ایزدی
دکتر حمیده شنازندی
دکتر حمیده شنازندی
دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
دکتر زکیه یعقوبی
دکتر زکیه یعقوبی
متخصص چشم
دکتر افسانه ابراهیمی
دکتر افسانه ابراهیمی

خدمات ارائه شده در این بخش شامل :

1- معاینه چشم و اندازه گیری فشار چشم

2- شبکیه 

3 - قرنیه