بایدها و نبایدهای رژیمی برای بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید

گواتروژنها یا ایزوسیاناتها، ترکیبات شیمیایی گیاهی هستند که تولید یا فعالیت هورمونهای تیروئید را کاهش میدهند یا به عبارتی عملکرد تیروئید را کند میکن...

ادامه مطلب