دکتر موسی
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    یکبار در ماه حضور دارند ، با پذیرش هماهنگ فرمائید.

دکتر موسی آسوبار

تخصص : فوق تخصص گوارش

.