دکتر سیده مریم
ساعات و روزهای حضور

دکتر سیده مریم آقا میری

تخصص : پزشک عمومی

- فارغ التحصیل دکترای پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم

- مسئول فنی و معاون درمان درمانگاه خیریه صاحب کوثر

- سابقه حضور در مرکز بهداشت اسلامشهر

- سابقه حضور در  مرکز جراحی محدود شایان

- سابقه حضور در مرکز جراحی محدود میرداماد

- سابقه حضور در بیمارستان مصطفی خمینی

-  سابقه حضور8 سال در سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با عناوین :

     - کارشناس ناظر بیمارستان بقیه الله

     - بازرس ویژه بیمارستان های نظامی

     - کارشناس ارشد بازرسی سازمان در مراکز نظامی

     - کارشناس ارشد نظارت بر خدمات بستری سازمان

     - مدیر نظارت بر بخش دارویی سازمان

     - مدیر شورای علمی و پژوهشی سازمان

- سابقه حضور در درمانگاه شهید باقری

- سابقه حضور در درمانگاه خیریه صاحب کوثر تا کنون

- سابقه حضور در درمانگاه شبانه روزی هاشمی نژاد تا کنون

- سابقه حضور در بیمارستان ضیاییان تا کنون

- سابقه حضور در درمانگاه خیریه شبانه روزی امام علی ابن ابیطالب (ع) تا کنون

- سابقه حضور در  درمانگاه بهگر تا کنون