خانم دکتر اولدوز
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۴:۳۰ الی ۱۶

خانم دکتر اولدوز آلوش

تخصص : فوق تخصص ریه

- رتبه ممتاز وفارغ التحصیل برتر پزشکی عمومی از دانشگاه همدان

- دارای بورد تخصصی داخلی و فوق تخصص ریه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی