دکتر شقایق
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۸ الی ۲۰

دکتر شقایق ابراهیم نژاد

تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

.