دکتر موسی
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰

دکتر موسی احمدی

تخصص : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

.