دکتر کتایون
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۴:۳۰ الی ۱۶

دکتر کتایون انتشاری

تخصص : فوق تخصص روماتولوژی

.