دکتر کتایون
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۵ الی ۲۰
دکتر کتایون انتشاری
تخصص : فوق تخصص روماتولوژی

.