دکتر کتایون
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۵ الی ۲۰ - با پذیرش هماهنگ فرمایید.
دکتر کتایون انتشاری
فوق تخصص روماتولوژی

.