دکتر حمیدرضا
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۷ الی ۱۹

دکتر حمیدرضا اکبری

تخصص : متخصص اورولوژی

.