دکتر مهرداد
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    با پذیرش هماهنگ فرمائید.

دکتر مهرداد ایزدی

تخصص : متخصص اطفال _ فوق تخصص جراحی اطفال

.