دکتر میلاد
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۷ الی ۱۹
  • پنجشنبه
    ۱۰ الی ۱۲ - فقط مشاور زیبایی انجام میگیرد
دکتر میلاد باسفهرجانی
متخصص گوش و حلق و بینی

.