دکتر اصغر
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

دکتر اصغر باقر زاده

تخصص : فوق تخصص گوارش

.