آقای دکتر
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

آقای دکتر باقر زاده

تخصص : فوق تخصص گوارش

.