دکتر اصغر
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  • پنجشنبه
    ۱۷ الی ۱۹

دکتر اصغر باقر زاده

تخصص : فوق تخصص گوارش

.