دکتر اصغر
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۸ الی ۱۹
دکتر اصغر باقر زاده
تخصص : فوق تخصص گوارش

.