دکتر معصومه
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  • سه شنبه
    ۱۶ الی ۱۸ به جز سه شنبه های آخر هر ماه

دکتر معصومه بختیاری

تخصص : متخصص زنان و زایمان

.