خانم دکتر
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۴ الی ۱۶ به جز سه شنبه های آخر هر ماه

خانم دکتر بختیاری

تخصص : متخصص زنان و زایمان

.