دکتر نیره
ساعات و روزهای حضور
 • شنبه
  ۰۹ الی ۱۳
 • سه شنبه
  ۱۵ الی ۱۹
 • سه شنبه
  ۰۹ الی ۱۳
 • پنجشنبه
  ۰۹ الی ۱۳
دکتر نیره بیات
متخصص ترمیمی و زیبایی

- متخصص ترمیمی و زیبایی
- فارغ التحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه تهران
- فارغ التحصیل دوره تخصصی ترمیمی و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- مدرس دانشگاه تهران و پردیس بین الملل به مدت ۷ سال
- عضو هیات تحریریه انجمن دندانپزشکی