دکتر نیره
ساعات و روزهای حضور
  • چهارشنبه
    ۹ الی ۱۳

دکتر نیره بیات

تخصص : متخصص ترمیم زیبایی - طرح لبخند

- متخصص ترمیمی و زیبایی
- فارغ التحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه تهران
- فارغ التحصیل دوره تخصصی ترمیمی و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- مدرس دانشگاه تهران و پردیس بین الملل به مدت ۷ سال
- عضو هیات تحریریه انجمن دندانپزشکی