دکتر نیره
ساعات و روزهای حضور
 • شنبه
  ۸:۳۰ الی ۱۴
 • سه شنبه
  ۸:۳۰ الی ۱۹ - تمام روز حضور دارند
 • چهارشنبه
  ۸:۳۰ الی ۱۴
 • پنجشنبه
  ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر نیره بیات
تخصص : متخصص ترمیمی و زیبایی

- متخصص ترمیمی و زیبایی
- فارغ التحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه تهران
- فارغ التحصیل دوره تخصصی ترمیمی و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- مدرس دانشگاه تهران و پردیس بین الملل به مدت ۷ سال
- عضو هیات تحریریه انجمن دندانپزشکی