دکتر گلناز
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۰ الی ۱۲
دکتر گلناز بیات
متخصص داخلی

.