دکتر مریم
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰

دکتر مریم حاتمی

تخصص : متخصص زنان و زایمان

- فارغ التحصيل  دانشگاه شهيدبهشتي

- داراي بورد تخصصي ،عضو هيات علمي دانشگاه آزادتهران

- استادیار دانشگاه

 

-حضور در بيمارستانهاي خصوصي عرفان نيايش ومادران 

- حضور در بيمارستانهاي دولتي فرهيختگان و اميرالمومنين

 

- انجام كليه مراقبتهاي دوران بارداري

- انجام كليه اعمال جراحي زنان ولاپاراسكوپي وهيستروسكوپي

- انجام اعمال زيبايي زنان وليزر زيبايي زنان