دکتر رقیه
ساعات و روزهای حضور
  • پنجشنبه
    ۱۰ الی ۱۲

دکتر رقیه حاجی زاده

تخصص : فوق تخصص قلب و عروق فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

متخصص قلب و عروق 
و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی