دکتر مریم
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۴ الی ۱۵
  • چهارشنبه
    ۱۴ الی ۱۵

دکتر مریم خاکباز

تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی

- جراح و متخصص گوش ، حلق و بینی

- جراح سر و گردن و زیبایی بینی و سرو گردن 

- دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- چهار سال عضو هیئت علمی دانشگاه

- پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران