دکتر شهرزاد
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۱۰ الی ۱۲

دکتر شهرزاد خسروی

تخصص : متخصص طب ورزشی (پزشکی ورزشی)