دکتر مهین دخت
ساعات و روزهای حضور
  • یکشنبه
    ۸:۳۰ الی ۱۴
دکتر مهین دخت راثی
تخصص : متخصص پریو (لثه)

متخصص لثه