دکتر محمد
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۸ الی ۹:۳۰

دکتر محمد رنجبری

تخصص : متخصص اورولوژی

- فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- بورد تخصصی اورولوژی بزرگسالان و کودکان  سال ۸۲ دانشگاه علوم پرشکی تهران

- حضور در بیمارستان پیامبران از 1385 تا 1397

- فعال در بیمارستان های عرفان نیایش

- نویسنده کتاب مبانی اورولوژی و همچنین نویسنده مقالات متعدد تخصصی در  اورولوژی

- متخصص در اورواونکولوژی (سرطان دستگاه های ادراری)  و سنگ ها و ناباروری و بی اختیاری ادراری