دکتر محمود
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۱۶ الی ۱۸
  • دوشنبه
    ۹ الی ۱۱
  • چهارشنبه
    ۱۶ الی ۱۸

دکتر محمود زارع

تخصص : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

.