دکتر محمود
ساعات و روزهای حضور
  • شنبه
    ۹ الی ۱۲
  • دوشنبه
    ۹ الی ۱۲
  • چهارشنبه
    ۱۷ الی ۲۰

دکتر محمود زارع

تخصص : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

.