دکتر امیر
ساعات و روزهای حضور
  • سه شنبه
    ۱۴ الی ۱۵

دکتر امیر سبزواری

تخصص : متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

- فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران