دکتر بهناز
ساعات و روزهای حضور

دکتر بهناز سمیعی (مسئول فنی درمانگاه)

تخصص : پزشک عمومی

- فارغ التحصیل دکترای پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

- سابقه طبابت در درمانگاه خیریه در شهر آرا

- پزشک خانواده

- سایقه 6 سال طبابت و مسئول فنی درمانگاه خیریه امام علی ابن ابیطالب (ع)