شیما
ساعات و روزهای حضور
  • دوشنبه
    ۱۰ الی ۱۲
  • چهارشنبه
    ۱۰ الی ۱۲

شیما سید ابراهیمی

تخصص : کارشناس ارشد و متخصص تغذیه و رژیم درمانی

- فارغ التحصیل کارشناسی شهید بهشتی
- ارشد علوم پزشکی ایران با رتبه اول
- کتاب تغذیه و دهان و دندان
- در کلینیک های صدف۶ ماهه
- مسجدالنبی ۳ ماه تا کنون 
- امام علی بن ابیطالب ۱ سال فعالیت داشته 
- ۲ سال در چندین طرح بیمارستان فیروزگر فعال بوده